Rapporter for energi, tilstand og el.

Lovgivningen er sådan, at en ejendomsmægler ikke må afgive bestilling på Energimærkningsrapport, Tilstandsrapport og Elinstallationsrapport direkte hos de teknikere som udfører rapporterne. Bestilling skal foregå via et forsikringsselskab.

Energi-hussyn.dk er en del af forsikringsselskab. Derfor foregår bestilling via Energi-hussyn.dk på lovlig vis. Alle kan benytte Energi-hussyn.dk, såvel private som ejendomsmæglere m.v.

Teknikken i Energi-hussyn.dk er sådan, at når arbejdet beskrives under punktet “bestilling”, finder portalen automatisk en tekniker ud fra forskelligt vægtede kriterier, bl.a. nærhed og kundens ønske om besøgstidspunkt. Viser det sig at den valgte tekniker ikke har tid, sørger portalen selv for at søge videre til den næste tekniker.

De teknikere der er tilknyttet denne bestillingscentral er uvildige beskikkede bygningssagkyndige og energikonsulenter som er ISO 9001 certificeret. Alle har de nødvendige uddannelser og godkendelser.

DANSKE

Energikonsulenter
&
Bygningssagkyndige
(udførende teknikere)

Administrator

Carsten Brejning
Arkitekt og Bygningskonstruktør BTH

Administrator

Poul Lodal Jensen
Arkitekt maa og Bygningskonstruktør BTH